Følgende Priser gjelder for vintersemesteret:

Oppstart i uke 3. Avsluttes i uke 11. Stengt i vinterferien.

Kr 1250 for totalt 8 kursuker.
Ekstraordinære kurs kr 1000 for totalt 8 ukerskurs.

Maxpris for enkeltpersoner: 3900 kr

Maxpris for familie: 5900 kr