Følgende Priser gjelder for vårsemesteret:

Oppstart i uke 12. Avsluttes i uke 23 og uke 24.

Kr 1720 for totalt 11 kursuker.
Ekstraordinære kurs kr 1000 for totalt 8 ukerskurs.

Maxpris for enkeltpersoner: 5400 kr

Maxpris for familie: 7400 kr