Følgende Priser gjelder for høstsemesteret:

Oppstart i uke 36.. Avsluttes i uke 50. Stengt i høstferien.

55 min kurs: Kr 2100 for totalt 14 kursuker.
40 min kurs: 1900 kr for totalt 14 kursuker

Maxpris for enkeltpersoner: 5900 kr

Maxpris for familie: 7900 kr