Følgende Priser gjelder for Høstsemesteret

Kr 2100/2300 for totalt 16 kursuker.
Ekstraordinære kurs kr 1000 for totalt 8 ukers kurs.

Maxpris for enkeltpersoner: 6500 kr

Rabatter:

Vi gir søskenrabatt på kr 200, hvis det er flere i samme familien som danser hos oss gir vi 5% rabatt på totalsummen.

Flere kurs: Hvis en elev går på to eller flere kurs gir vi også 5% rabatt på totalsummen. Går en 3 kurs, blir en VIP*

VIP er fastpris 6500 kr.

En VIP-danser kan danse opp til 9 ulike dansekurs i uken.