Følgende Priser gjelder for vintersemesteret:

Oppstart i uke 3. Avsluttes i uke 11. Stengt i vinterferien.

Kr 1200 for totalt 8 kursuker.

Maxpris for enkeltpersoner: 3500 kr

Maxpris for familie: 4900 kr

Vårsemesteret: 

Oppstart uke 12. Avsluttes i uke 22.

kr 1400 for totalt 9 kursuker.

Maxpris: 3700 kr

Maxpris for familie: 5500 kr