Her kommer en link til program for forestilling Onsdag 17 desember

https://onedrive.live.com/redir?resid=55AED1144BCBE9AD!38146&authkey=!AmXLGJr58wSlM38&ithint=file%2cdocx&e=xQaNHNVaEk26pqUZqFFoIQ&at=9