Barnedans
Barnedans
Inneholder elementer som lek,sang,fantasi og rytme. Elementær klassisk ballett integreres i leken. Timen varer i 40 minutter.